برنامه قرعه کشی اتوماتیک + برنامه قرعه کشی توسط تعیین گام و شمارنده

برنامه قرعه کشی اتوماتیک + برنامه قرعه کشی توسط تعیین گام و شمارنده

قرعه کشی به 2 سبک جذاب و دیدنی

شما با تهیه این نرم افزار قرعه کشی از مجموعه نرم افزارهای قرعه کشی شانس، می توانید به 2 شکل جذاب و پرهیجان برای شرکت کنندگان در قرعه کشی به صورت کاملا عادلانه و سیستمی قرعه کشی کنید.

فرم ورود به اپلیکیشن قرعه کشی اتوماتیک + اپلیکیشن قرعه کشی توسط تعیین گام و شمارنده

همانطور که گفتیم برنامه قرعه کشی توسط تعیین گام و شمارنده + قرعه کشی اتوماتیک

(2 نوع قرعه کشی با یک نرم افزار) 2 نوع قرعه کشی برای شما انجام می دهد یکی به روش اتوماتیک و یکی به روش تعیین گام و شمارنده که در پایین هر 2 نوع از روش ها در نرم افزار را برایتان توضیح می دهیم.

انجام قرعه کشی به روش اتوماتیک

انجام قرعه کشی به روش اتوماتیک

در این روش قرعه کشی، شما در تنظیمات نرم افزار تعیین می کنید که می خواهید قرعه کشی به روش اتوماتیک انجام شود

اجرای قرعه کشی به روش اتوماتیک

در مرحله بعدی و در صفحه اصلی نرم افزار کافیست:

  1. در گام اول، نام قرعه کشی که در بین اسامی آن میخواهید قرعه کشی کنید را انتخاب کنید.
  2. در گام دوم، تعداد نفر برنده قرعه کشی انتخابی را تعیین کنید.
  3. در گام سوم و آخر، بر روی دکمه قرعه کشی کلیک کنید.

نرم افزار به صورت کاملا اتوماتیک و جذاب برایتان قرعه کشی می کند.

انجام قرعه کشی به روش تعیین گام و شمارنده

در این روش قرعه کشی، شما در تنظیمات نرم افزار تعیین می کنید که می خواهید قرعه کشی به روش تعیین گام و شمارنده انجام شود

تماس با مجموعه نرم افزارهای قرعه کشی شانس